Jaké jsou hlavní faktory ovlivňující objem papíru?

V posledních letech,výrobci papírua uživatelé věnovali stále více pozornosti velkému objemu papíru, protože tento objem má významný dopad na náklady a výkon produktu.Vysoký objem znamená, že při stejné tloušťce lze snížit základní hmotnost a snížit množství použitého vlákna, aby se dosáhlo úspor nákladů;velký objem může zvýšit tuhost papíru, což umožňuje vydavatelům knih zachovat plnou tloušťku knihy s menším počtem stránek a může také zvýšit neprůhlednost papíru, tiskatelnost a snížit prosakování tiskové barvy.Proto má velké množství velký význam pro kontrolu nákladů na papír, výkonnost produktu a přidanou hodnotu produktů.

Co je velké množství?Jedná se o důležitý ukazatel papíru, kterým je poměr plošné hmotnosti k tloušťce.Bulk označuje hustotu papíru, tedy velikost poréznosti papíru.

Mezi hlavní faktory ovlivňující objem papíru patří vláknité suroviny pro výrobu papíru, typ buničiny, operace mletí, plniva, chemikálie, lisování, sušení, kalandrování atd.

Morfologie vlákna suroviny na výrobu papíru má důležitý vliv na objem papíru.Silnější vlákna mají vyšší poréznost a větší objem papíru, ale objem nesouvisí pouze s tloušťkou vlákna, ale má také velmi důležitou souvislost s drcením vláken během procesu výroby papíru.To v konečném důsledku závisí na stupni rozdrcení a deformace vláken.Proto jsou vlákna s malým průměrem a silnými stěnami tužší, není snadné je rozdrtit a snadno se z nich vytvoří papír s velkým objemem.
PAPÍROVÁ SUROVINY

Velký vliv na objem papíru má také druh buničiny.Obecně řečeno, buničina s vysokým výtěžkem>termomechanická buničina>sulfátová buničina>odpadní buničina.Různé suroviny mají různý objem ve stejné buničině, tvrdé dřevo > měkké dřevo.Thevysoký objemVysoká výtěžnost buničiny je sama o sobě nesrovnatelná s jinými buničinami, takže buničina s vysokým výtěžkem je široce používána jako částečná náhrada bělené sulfátové buničiny z tvrdého dřeva ve vysoce kvalitním papíru.Výběr a poměr druhů buničiny jsou klíčem k současnému procesu výroby velkoobjemového papíru.Přidávání buničiny s vysokou výtěžností pro zlepšení objemu papíru je v současnosti nejúčinnější metodou široce používanou papírnami.
papírová hmota

Bulk je velmi důležitá vlastnost papíru.Velkoobjemovépapír si může zachovat potřebnou tuhost, snížit spotřebu vláken, ušetřit náklady na buničinu a zlepšit objem.Mezi nejschůdnější metody v současnosti patří přidávání vysoce výtěžné buničiny, výběr buničiny a systémy zpracování.Důležitým směrem výzkumu je také optimalizace a vývoj nových objemových aditiv.
papírna

 

Čas odeslání: 27. října 2022